Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej

Wszyscy, którzy chcą otworzyć firmę w postaci jednoosobowej działalności gospodarczej zobowiązani są uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W tym celu należy wypełnić formularz CEIDG-1. Poprzez złożenie jednego formularza potencjalny przedsiębiorca uzyskuje:(...)

WIĘCEJ

icon

Prowadzenie spółki z o.o. a ZUS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w skrócie sp. z o.o. jest spółką kapitałową, której działalność reguluje Kodeks Spółek Handlowych, Spółka taka może mieć jednego wspólnika, który posiada 100% udziałów i mówimy wtedy o jednoosobowej spółce z o.o. lub spółka posiada wielu udziałowców i mówimy wtedy o wieloosobowej spółce z o.o. Zarząd spółki z o.o. musi obligatoryjnie prowadzić pełną księgowość – księgi rachunkowe.(...)

WIĘCEJ

icon

Następne artykuły już wkrótce

Następne artykuły już wkrótce(...)

WIĘCEJ

icon