Wszyscy, którzy chcą otworzyć firmę w postaci jednoosobowej działalności gospodarczej zobowiązani są uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W tym celu należy wypełnić formularz CEIDG-1. Poprzez złożenie jednego formularza potencjalny przedsiębiorca uzyskuje:
– nadanie numeru REGON
– zgłoszenie identyfikacyjne NIP
– zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych ZUS przedsiębiorcy i jego rodzinę
– wybór formy opodatkowania oraz sposób płacenia zaliczek na podatek dochodowy
– wybór sposobu prowadzenia księgowości
– zawiadomienie o wyborze biura rachunkowego
– adres zamieszkania, na podstawie którego określa się właściwy Urząd Skarbowy
– zgłoszenie miejsca prowadzenia działalności wraz z posiadaniem tytułu prawnego do lokalu.
– zgłoszenie do podatku VAT na druku VAT-R, który można załączyć wraz z drukiem CEIDG-1. Jeżeli tego przedsiębiorca nie uczyni, a planuje być podatnikiem VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym sprzedaż powinien złożyć druk rejestracyjny do Urzędu Skarbowego
Rejestracji w CEIDG można dokonać na kilka sposobów:
– sporządzając wniosek online i popisując go podpisem kwalifikowanym bądź poprzez profil zaufany.
– składając wniosek papierowy w Urzędzie Gminy
– wysyłając formularz wniosku drogą pocztową, wówczas należy wniosek zaopatrzyć w podpis notarialny
– poprzez pełnomocnika

Ulgi i udogodnienia:

Obniżone składki ZUS

Dla osób zakładających działalność gospodarczą przysługują przez okres 24-m-cy obniżone składki do ZUS w wymiarze od obniżonej podstawy tj. od 30% minimalnego wynagrodzenia. Aby skorzystać z tej ulgi nie można prowadzić działalności przez ostatnie 60 m-cy oraz wykonywać działalność gospodarczą związaną z zatrudnieniem u byłego pracodawcy

Ulga na Start

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą może być zwolniony całkowicie z płatności składek ZUS przez okres 6 miesięcy poda warunkiem, że nie prowadził działalności przez ostatnie 60 miesięcy oraz nie będzie wykonywał działalności związanej z zatrudnieniem u byłego pracodawcy. Jednak będzie zobowiązany jedynie do opłacenia składki zdrowotnej w ZUS. Po upływie 6 m-cy będzie mógł także skorzystać z obniżonych składek ZUS przez okres 24 miesięcy.
Przedsiębiorca bez rejestracji
Jeżeli osoba będzie uzyskiwała przychód z działalności nie przekraczający 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia to w takim przypadku zwolniona jest z rejestracji w CEIDG oraz nie musi płacić żadnych składek do ZUS.
Zwolnienie z VAT
Przedsiębiorca, który zaczyna działalność gospodarczą jest zwolniony z podatku VAT aż do momentu gdy jego przychody nie przekroczą wartości 200.000 zł w okresie rocznym proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności.