KADRY I PŁACE

Kadry i Płace w naszym biurze rachunkowym prowadzone są przez wybitnych specjalistów z zakresu prawa pracy i zarządzania zasobami ludzkimi, wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki aby Państwo otrzymali kompleksowy i profesjonalny serwis naszych usług kadrowo-płacowych.
Dzięki naszym usługom oszczędzacie Państwo środki pieniężne, zasoby ludzkie i poświęcony czas. Nie musicie Państwo również wydawać pieniędzy na kosztowne oprogramowanie specjalistyczne. Państwa działalność osiąga większą skuteczność a Wasza firma jest bardziej konkurencyjna na rynku. To nasi eksperci opanowali wiedzę dzięki pracy dla zróżnicowanych gałęzi gospodarczych oraz różnych systemów czasów pracy.
Po naszej stronie spoczywa obowiązek bezbłędnych rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS i nasze biuro musi śledzić zmieniające się przepisy aby nie popełniać żadnych błędów, a wszystko prowadzimy w absolutnej poufności.

 

W zakresie Konsultacji zapewniamy:

 

 • infolinię czynną również w nagłych wypadkach,
 • wsparcie merytoryczne oraz z zakresu prawa pracy,
 • konsultacje przy opracowywaniu systemów świadczeń dla pracowników,
 • doradztwo podatkowe w zakresie zatrudnianej kadry również nierezydentów

 

W ramach Administracji Płac zapewniamy:

 

 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującym prawem i dostosowanych do Państwa oczekiwań
 • przygotowywanie plików z przelewami dla zatrudnionej kadry
 • naliczanie składek i przesyłanie deklaracji ZUS
 • sporządzenie pasków i wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla zatrudnionej kadry,
 • opracowywanie wszelkich raportów i zestawień związanych z płacami
 • naliczanie podatku miesięcznego PIT oraz rocznej deklaracji,
 • obliczenie składek na PFRON i przesyłanie deklaracji,
 • istnieje możliwość wglądu online do danych płacowych dla upoważnionej kadry

 

Z zakresu Usług Kadrowych proponujemy:

 

 • opracowanie regulaminu pracy,
 • prowadzenie ewidencji pracowników,
 • administracje aktami osobowymi,
 • opracowywanie umów o pracę oraz umów cywilnych,
 • rejestr nieobecności, urlopów, zwolnień lekarskich i pozostałych absencji,
 • koordynację szkoleń BHP i badań lekarskich
 • kontrola terminów: kończących się umów, urlopów, ważności szkoleń, badań lekarskich i innych uprawnień,
 • przesyłanie deklaracji do GUS,
 • opracowywanie wszelkich zaświadczeń i raportów dotyczących zatrudnionej kadry
 • wypełnianie obowiązku wobec PIP, ZUS, PFRON, GUS, US również podczas kontroli
 • możliwość wglądu online do danych kadrowych dla osób upoważnionych